Stadswonen: Beleidswijzigingen rondom het in- en doorstroombeleid

We staan aan de vooravond van grote (noodzakelijke) beleidswijzigingen rondom het in- en doorstroombeleid van Stadswonen Rotterdam. Momenteel zijn de maatregelen conform de Overlegwet voorgelegd aan het bestuur van Huurdersbelang Stadswonen (SHS).

De woondruk op de studentenmarkt in Rotterdam is de laatste jaren enorm toegenomen. Om ons woonbezit optimaal in te zetten in deze markt, willen we ons beleid m.b.t. instroom en doorstroom aanscherpen. Belangrijkste focus is dat Stadswonen zich daarbij (nog) duidelijker als huisvester voor studenten en recent afgestudeerden gaat positioneren. Afgelopen tijd was dit wat vervaagd, doordat Stadswonen ook jongeren huisvest in diverse complexen. In de praktijk blijkt echter dat dit ook al voor 90% studenten zijn. Daarnaast hebben de andere grote corporaties in Rotterdam (en ook Woonstad) ook al een duidelijk taak t.a.v. het huisvesten van jongeren. De focus op de twee hoofdgroepen Studenten en Afgestudeerden maakt het signatuur van Stadswonen duidelijker. Deze groepen willen we bovendien duidelijk kaderen, waarbij de leeftijden en woonduur is gemaximeerd en ook worden gehandhaafd.

In totaliteit verwachten we dat de instroom door deze maatregelen flink gaat oplopen (analoog aan bijvoorbeeld DUWO) en dat we op termijn zo’n 600 studenten per jaar extra kunnen laten instromen en dat zou goed nieuws zijn.

‘Wat verandert er voor mij?‘

De maatregelen worden nog besproken met SHS en zien met name toe op (de instroom) van nieuwe huurders en de doorstroom van huidige huurders. Bestaande huurovereenkomsten blijven natuurlijk gewoon van kracht, maar zullen mogelijk strenger en vaker gehandhaafd worden.

De wooncommissie is nog in afwachting van het adviesproces van SHS om de gevolgen voor onze bewoners te kunnen overzien.

Geplaatst in Nieuws en getagd met , , .
jairusbarry

Jai'rus Barry

Beheerder sinds 2013 en wooncommissielid sinds 2009 tot 01-03-2020