Wooncommissie

De wooncommissie bestaat uit drie dagelijks bestuursleden (beheerder, assistent beheerder en de penningmeester) en twee algemeen bestuursleden elk met hun eigen taak.

De wooncommissie wordt benoemd door de bewonersvergadering en benoemd op haar beurt het dagelijks bestuur.

Beheerder

De beheerder is de eerste aanspreekpunt voor bewoners en potentiële bewoners.

De beheerder heeft de volgende taken:

 • wekelijks houden van een spreekuur
 • voordragen van nieuwe bewoners en sleutel afgifte
 • houden van hygiënecontroles
 • bemiddelen in conflicten tussen bewoners
 • reageren op wangedrag van bewoners
 • houden van wooncommissievergaderingen
 • bijwonen van het Stadswonen-wooncommissie-overleg
 • contact met buurt- en wijkorganen
 • delegeren en instrueren van interne commissies

Ons huidige beheerder is:


Assistent Beheerder

De assistent kent alle ins en outs van het pand. De assistent beheerder wordt ook wel de technische beheerder genoemd omdat hij of zij is degene die alle reparatie verzoeken uitvoert wanneer het om een kleine herstel gaat. Bewoners worden verzocht om reparaties via de website of van stadswonden te melden.

De Assistent beheerder heeft de volgende taken:

 • zelfstandige uitvoeren van technisch onderhoud
 • controleren van de schoonmaakwerkzaamheden
 • bijwonen van het Stadswonen-wooncommissie-overleg

Ons huidige assistent beheerder is:


Penningmeester

De penningmeester beheert het geld van de organisatie en heeft de volgende taken:

 • Houdt de kas bij en beheert de bankrekeningen.
 • Verricht en ontvangt betalingen.
 • Houdt het kas- en het bankboek bij.
 • Informeert het bestuur regelmatig over de financiële situatie binnen de stichting
 • opstellen van een financieel jaarverslag en bewaakt de plannen van het bestuur aan de hand van de begroting.
 • bijwonen van het Stadswonen-wooncommissie-overleg

Ons huidige penningmeester is:


Administratief ondersteuner en Algemeen bestuurslid

Ons administratief ondersteuner is een een algemeen bestuurslid en zorgt ervoor dat de organisatie geordend werkt.

De taken van de administratief ondersteuner zijn:

 • behandelen van technische klachten
 • opstellen van notulen
 • bijhouden van actie en besluitlijst

Ons huidige administratief ondersteuner is:


WasCo-lid en Algemeen Bestuurslid

Samen met de beheerder en assistent beheerder vormt de drie bestuursleden de wascommisie. Zij zorgen ervoor dat het mogelijk is dat bewoners kunnen wassen. Een algemeen bestuurslid bepaalt mee met het door het bestuur gevoerde beleid. Een algemeen bestuurslid assisteert en vervangt, indien nodig, een ander bestuurslid in diens taken.  Algemeen bestuursleden nemen actief deel aan het bestuur en ontplooit zich waar mogelijk op het gebied van bestuurs- en commissietaken die overeenkomstig de eigen kwaliteiten zijn.