Recreatieruimte

De recreatieruimte is te huren (tegen betaling) voor bewoners. Vaak wordt het gebruikt voor feestjes, vergaderingen, chillen, studeren en meer.

Indien je als bewoner de kamer wil reserveren dan je aan de kennis te nemen van de volgende voorwaarden.

 1. De gene die de ruimte wil huren is een wettelijke huurder (dus geen onderhuurder) van een woning in Boezemsingel.
 2. Er mag gebruik worden gemaakt van de voorzieningen van de recreatieruimte en ook de toilet.
 3. De huurder is hoofdelijk aansprakelijk voor enige schade die aan de recreatieruimte en de daarin voorzieningen ontstaat.
 4. De huurder is verantwoordelijk voor het gedrag van zijn/haar gasten in en rond het woongebouw.
 5. Om 22.00 uur dient de muziek op een, voor omwonenden, aanvaardbaar niveau te worden voortgezet. Overlast wordt direct beboet.
 6. Wanneer de overlast persisteert zal, op last van de wooncommissie, de recreatieruimte direct worden ontruimd.
 7. De huurder verklaart de recreatieruimte schoon achter te laten. Wanneer de huurder hierin in gebreke blijft, zal de ruimte worden schoongemaakt op kosten van de huurder.
 8. Prullenbak dient altijd leeg geleverd te worden.
 9. De recreatieruimte dient uiterlijk per afgesproken dag/ tijd verlaten te worden.
 10. In gevallen waarin deze overeenkomst niet voorziet, neemt de beheerder namens de wooncommissie hierin een besluit.

Voorwaarden Toilet:

 1. De gene die de ruimte wil huren is een wettelijke huurder (dus geen onderhuurder) van een woning in Boezemsingel.
 2. De huurder is hoofdelijk aansprakelijk voor enige schade die aan de toilet en de daarin voorzieningen ontstaat.

Reserveer de ruimte vanaf de dag dat je de sleutels wil hebben tot de dag dat je de sleutel zal inleveren.

Sleutels zal in je brievenbus gegooid worden. Controleer altijd voor gebruikt de ruimte en meld onregelmatigheden direct bij de beheerder.