Boetebeleid

Voor de volgende  overtredingen gelden een zo geheten zero tolerance beleid. Er worden dus geen waarschuwingen gegeven maar altijd direct een boete. Bij herhaling wordt de maximale boete bedrag van €25 opgelegd per keer.

  • Afval op de gang – €15,00
  • Afval op de binnenplaats- €25
  • Rest afval in de papiercontainer – €25
  • Boren, timmeren en dergelijk buiten de hiervoor aangewezen tijden (17:00-20:00) – €20
  • Geluidsoverlast na 22:00 (na 1 waarschuwing) – €15
  • Geluidsoverlast na 00:00 – €15
  • Goederen op de gang (verhuisdozen, fietsen enz.) – €15
  • Het vastzetten van de gangdeur – €10
  • Het vastzetten van een buitendeur (inclusief noodgangen) – €25

Overtredingen die hier niet genoemd staan worden per geval beoordeeld door de wooncommissielid die de boete opgelegd.

Het recht van een verhuurder om haar huurders bij overtredingen van het woonreglement te beboeten is wettelijk bepaald. Stadswonen heeft dit recht overgedragen aan de wooncommissie van ons pand.