Camera toezicht

In bepaalde gezamenlijke ruimte bevinden zich camera’s. De camera’s filmen 24/7.  Dit kan vooral handig zijn als bijvoorbeeld je fiets gestolen worden. Om de camerabeelden te raadplegen kan je contact nemen met de wooncommissie.

Binnen en rond het woongebouw wordt het camerabewakingssysteem ingezet voor:

 Het verhogen van het algemene leefbaarheids- en veiligheidsgevoel van de bewoners.

  • Het beschermen van eigendommen.
  • Het voorkomen/minimaliseren van overlast.
  • Het voorkomen/minimaliseren van vernieling en vandalisme.
  • Het voorkomen/minimaliseren van criminele activiteiten.
  • Het ondersteunen van private- en strafrechtelijke procedures.

De camera’s werken 24 uur per dag en worden geactiveerd door bewegingen in en rond de algemene ruimten van het complex. De beeldinformatie wordt digitaal vastgelegd en is daarmee een persoonsregistratie in de zin van de wet. De inzet van de camera’s vereist dan ook een integer gebruik en een uiterste bescherming van de privacy. De wooncommissie zal hier zorgvuldig omgaan met de beelden om de privacy van de bewoners en hun gasten te waarborgen.

Opgenomen beelden van de bewoners en hun gasten zullen op geen enkele wijze door de wooncommissie openbaar worden gemaakt.

 De wooncommissie kan gevraagd worden om camerabeelden te zien bij een overtreding van het pandbeleid of wet. Beelden kunnen alleen gedeeld worden op schriftelijkverzoek van de politie of openbare ministerie.