Servicekosten bespreking  2019

Afgelopen vrijdag 3-5-2019 hebben wij overleg gehad met Stadswonen omtrent de services kosten. Tijdens deze bespreking krijgen wij als wooncommissie een afrekenoverzicht servicekosten over het jaar 2018 en een voorstel voor de begroting servicekosten 2019-2020. Voordat Stadswonen met alle huurders gaan afrekenen, wordt conform de overlegwet, hierover in overleg treden met de wooncommissie.

Hieronder volgt een toelichting omtrent bijzondere kosten 

Algemene toelichting: Afrekenoverzicht servicekosten 2018

Verwarming

De kosten bestaan uit de verbruikskosten en vastrechttarieven van het gehele complex. Naast verwarming is ook het verwarmen van het tapwater onderdeel van de kosten. De bijdrage wordt (jaarlijks) vastgesteld op basis van de kosten en verbruik van de afgelopen periode alsmede de te verwachte kosten van de lopende en aankomende periode. Het aandeel in de kosten is als volgt bepaald:

  • 35% van de totale kosten worden evenredig verdeeld over de woningen;
  • 65% van de totale kosten worden verdeeld over de woningen op basis van de oppervlakte van de woonvertrekken*.

* Aanvullende ruimte zoals keuken en/of douche maakt ook onderdeel uit van de som van de oppervlakte.

Water

De kosten bestaan uit de kosten en vastrechttarieven voor het verbruikte koude tapwater van het gehele complex. De bijdrage wordt (jaarlijks) vastgesteld op basis van de kosten en verbruik van de afgelopen periode alsmede de te verwachte kosten van de lopende en aankomende periode. Het aandeel in de kosten is als volgt bepaald: § Factor 1 aandeel voor woningen bestemd voor een éénpersoonshuishouden; § Factor 1,5 aandeel voor woningen bestemd voor een tweepersoonshuishouden. Water wordt verdeeld op basis van de uitgangspunten van het Nibud. Tweepersoonshuishouden verbruiken een factor 1,89 meer dan een eenpersoonshuishouden. De kosten zijn volgens het Nibud echter 1,5 keer meer. Alleen kijken naar het verbruik is niet genoeg. Er wordt namelijk ook vastrecht betaald waarmee de verschillen tussen de woningen dichter bij elkaar komen te liggen. Stadswonen Rotterdam kent daarom aan woningen bestemd voor een tweepersoonshuishouden een factor 1,5 toe. 

Elektra

In geval van één hoofdmeter De kosten voor elektra bestaan uit de energiekosten en vastrechttarieven van het totale verbruik van het pand. 75% van deze kosten wordt toegerekend aan ‘elektra’. De bijdrage voor elektra totaal wordt (jaarlijks) vastgesteld op basis van de kosten van de afgelopen periode alsmede de te verwachte kosten van de lopende en aankomende periode om vervolgens te worden verdeeld naar twee componenten: ‘elektra’ en ‘elektra gemeenschappelijke ruimten’. Het aandeel in de kosten per woning is als volgt bepaald: § Factor 1 aandeel voor woningen bestemd voor een éénpersoonshuishouden; § Factor 1,5 aandeel voor woningen bestemd voor een tweepersoonshuishouden. De factor voor het aandeel in de kosten is conform de verhouding tussen het gemiddelde jaarverbruik van een éénpersoonshuishouden (2.405 kWh*) en een tweepersoonshuishouden (3.533 kWh*). *) bron: Nibud (www.nibud.nl

Inzage facturen en aanpassingen voorschot

In het bijzonder voor de hierboven genoemde onderdelen heeft Stadswonen de voorgenomen om een verhoging van de voorschoten toe te passen. Dit wegens de verwachte verhoging in de energiekosten. Hierbij een link naar een artikel van het CBS over de stijging van de energiekosten. Je hoeft maar te googlen en je komt van alles tegen: https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/07/energierekening-334-euro-hoger

Bijzondere aanpassingen wegens de verwachte kosten:

  • Verwarring: 15% verhoging
  • Elektra Algemene ruimten: 10% verhoging
  • Elektra: 10% verhoging
  • Schoonmaak: 5% verhoging (ivm BTW verhoging)

Begroting servicekosten 2019 – 2020

Per 1 juli 2019 worden de (voorschot)bedragen van de servicekosten aangepast. Voor een aantal onderdelen van de servicekosten mogen de wooncommissies binnen de door Stadswonen Rotterdam (in samenspraak met Huurdersbelang Stadswonen) gestelde grenzen zelf de hoogte bepalen en zijn op het moment in de begroting conform het voorgaande jaar weergegeven.

De wooncommissie heeft voorstel en besloten de betreffende fondsen voor de periode 2019 – 2020 gelijk te stellen aan de voorgaande jaar:

  • Kleine herstellingenfonds € 3,50
  • Leefbaarheidsfonds € 1,26

Overige aanpassingen

Met ingang van 1 juli 2019 zal Stadswonen Rotterdam de bijdrage beheer verhogen naar € 2,67 per woning per maand en de algemene bijdrage verhogen naar € 118,69 per maand. Ook deze aanpassingen zijn voorgelegd aan Huurdersbelang Stadswonen.

Geplaatst in Beleid, Nieuws en getagd met .
jairusbarry

Jai'rus Barry

Beheerder sinds 2013 en wooncommissielid sinds 2009 tot 01-03-2020