Kascommissielid

  • Vrijwillerswerk
  • Overal

De kascommissie wordt benoemd door de bewonersvergadering om het financiële beleid van de wooncommissie te controleren. Deze benoeming vind plaats tijdens de bewonersvergadering voorafgaand aan de bewonersvergadering waar de wooncommissie het jaarverslag voorlegt aan de bewoners.

Teneinde de controle te realiseren worden tijdens deze controle alle jaarstukken (bankafschriften, kasafschriften, bonnen, facturen, etc.) van het betreffende boekjaar aan de kascommissie voorgelegd. De commissie bestaat uit tenminste twee en maximaal vier leden. Deze kascommissieleden mogen geen wooncommissieleden zijn.

Wil je kascommissielid worden. Dan graag zo snel mogelijk aanmelden voor de volgende bewonersvergadering.

 

Welke studie volg je?
Upload uw CV of een ander relevant bestand. Max. bestandsgrootte: 2 MB.

Geplaatst in .
jairusbarry

Jai'rus Barry

Beheerder sinds 2013 en wooncommissielid sinds 2009 tot 01-03-2020