Reglement

Aangezien Boezemsingel een gebouw is voor studenten, willen we graag een aangenaam leef- en studeerklimaat onderhouden. Om ervoor te zorgen dat jouw verblijf in ons gebouw en het verblijf van jouw buren prettig aangenaam blijft, willen we je vragen de volgende regels in acht te nemen.

 1. OVERTREDINGEN

 Vuiloverlast

Vuilnis moet worden weggegooid in de juiste container.

 • Gebruik voor papier de groene container voor de ingang van het gebouw. Let op! Gooi geen papier in plastic zakken in de container, gooi alleen het papier weg!
 • Voor normaal huisvuil kun je de containers in de containerruimte (met de rode deuren) aan de rechterkant van het gebouw gebruiken.
 • Voor grofvuil dient een afspraak te worden gemaakt met ROTEB . Het grofvuil mag pas de avond voor de afspraak buiten worden gezet.

Geluidsoverlast

 • Tussen 22:00 uur en 08:00 uur moet het rustig zijn in het gebouw. Houd echter ook gedurende het overige deel van de dag rekening met je buren.

Stalling vervoermiddelen

 • Alle vervoermiddelen dienen in de daartoe bestemde ruimten te worden geplaatst: fietsen in de fietsenrekken in het gebouw of in de fietsenrekken op de binnenplaats; auto’s in de daarvoor bestemde parkeerplekken (blokkeer geen andere auto’s). Let erop dat er voor parkeren moet worden betaald op weekdagen tussen 9 en 18 uur.

Stalling goederen

 • Alle goederen van welke aard dan ook dienen zodanig te worden geplaatst dat deze op geen enkele wijze de vrije doorgang en vluchtwegen van het woongebouw blokkeren.

Huisdierenreglement

 • Het houden van huisdieren is niet toegestaan (Beheerreglement artikel 5.5 lid 11 en Algemene huurvoorwaarden artikel 6.4 lid 1).

Wangedrag

 • Het is niet toegestaan om schade toe te brengen aan het woongebouw en/of de daartoe behorende voorzieningen.

Misbruik van brandbestrijdingsmiddelen

 • Oneigenlijk gebruik of misbruik van de brandbestrijdingsmiddelen en brandpreventieve voorzieningen in het woongebouw is niet toegestaan.

Hygiëne

 • Houd je kamer en eventuele gemeenschappelijke ruimtes schoon en werk mee aan regelmatige controle op de hygiëne door de wooncommissie.

Boortijden

 • Het is enkel toegestaan om te boren, timmeren, zagen e.d. op de daarvoor bestemde tijden, te weten tussen 17.00 en 20.00 uur. Het is niet toegestaan om te boren etc. gedurende de rest van de dag! Vrijdag e zaterdag zijn de boortijden van 12:00 tot 20:00.

Andere Gedragingen

 • Houd er rekening mee dat je alle jouw ruimten (dus incl. gemeenschappelijke ruimten) en de algemene ruimten als een goede huurder en overeenkomstig de daaraan gegeven bestemming van woonruimte gebruikt. Hieronder vallen ook al jouw verplichtingen als huurder. Dit staat duidelijk beschreven in de hoofdstukken 6.2, 6.3 en 6.4 van de Algemene Huurvoorwaarden.

Belangrijke voorwaarden voor het gebruikt van wasmachines:

 • Het zal niet meer mogelijk zijn om de wasmachine te gebruiken zonder te reserveren
 • Er zullen transactiekosten in rekening gebracht worden bij het opwaarderen van je waspas per 01-02-2016
 • Het is niet toegestaan om de droger te gebruiken in een anders tijdslot
 • Je kan maximaal 10 dagen vooruit reserveren
 • Je kan maximaal 4 reserveringen vooruit maken
 • Gebruikt uitsluitend vloeibaar wasmiddel
 • 1 reservering is gelijk aan 1 wasbeurt.

De producten op de website zijn uitsluitend voor bewoners van het studentenpand Boezemsingel van Stadswonen Rotterdam.

Indien je als bewoner een product reserveert dan ga je akkoord met de voorwaarden op de pagina Reserveringsvoorwaarde.

 1. VASTSTELLING VAN DE BOETE

 Overtreding

 • Indien jij of één van je gasten / bezoekers niet voldoet aan hetgeen is vermeld onder hoofdstuk 1, is dat een overtreding.

Vaststelling van de boete

 • Per overtreding en eventueel per volgende dag dat de overtreding voortduurt kan er een boete worden opgelegd door ieder lid van de wooncommissie.

Hoogte van de boete

 • De boete ter zake van een overtreding bedraagt tussen de €10,- en €25,-. De wooncommissie heeft het recht de hoogte van de boete te bepalen. Zie boete beleid

Aansprakelijkheid

 • Bovendien ben je aansprakelijk voor alle kosten die voortvloeien uit de overtreding. Een overtreding door een groep begaan leidt tot hoofdelijke aansprakelijkheid van alle huurders behorende tot die groep. Tevens  ben je aansprakelijk voor de gedragingen van jouw gasten / bezoekers.

 

 1. BEZWAAR BIJ BOETE(N)

Bezwaren dienen binnen twee weken na de oplegging van de boete schriftelijk te worden ingediend bij de wooncommissie. De wooncommissie zal het bezwaar behandelen op de eerstvolgende wooncommissievergadering en het haar ter vergadering ingenomen standpunt schriftelijk kenbaar maken aan de indiener van het bezwaar. Indien men geen genoegen neemt met dit standpunt kan er bezwaar worden aangetekend bij de geschillencommissie. (Zie artikel 15 lid 4 Algemene Huurvoorwaarden)

De uitspraak van de geschillencommissie is bindend voor beide partijen.