Waterafsluiting 3 juni

Zie onderstaand bericht van stadswonen:

For English read below!


Onderwerp: FW: Afsluiting warm- en koud water

Beste bewoners van woongebouw Boezemsingel,

Om ervoor te zorgen dat je woning en woongebouw in goede staat blijft en je prettig kunt wonen, voert Stadswonen Rotterdam regelmatig onderhoudswerkzaamheden uit.

Op woensdag 3 juni tussen 12.00 en 15.00 uur zal, in opdracht van Stadswonen Rotterdam de firma verburg werkzaamheden uitvoeren. Tijdens de werkzaamheden kan er geen warm- en koud water gebruikt worden. De firma Verburg voert de werkzaamheden zo snel mogelijk uit om zo het afsluiten van het water tot een minimum te beperken.

Gelet op het coronavirus, is het verstandig om extra water af te tappen voor persoonlijk gebruik en voor het regelmatig handen wassen.

Wij adviseren je om vóór aanvang van de werkzaamheden:

·         Extra drinkwater af te tappen voor persoonlijk gebruik.

·         Tijdens de werkzaamheden geen gebruik te maken van de tappunten. Na de werkzaamheden te controleren of het drinkwater helder is.

·         Je ervan te verzekeren dat alle kranen dicht zijn. Dit om te voorkomen dat als de waterdruk weer op de leidingen wordt gezet je wasbak niet overstroomt en er lekkageschade bij jou en je buren ontstaat.

·         Tijdens de werkzaamheden geen gebruik te maken van de wasmachines.

Sorry voor de overlast.

Vragen?

Heb je vragen over de werkzaamheden? Neem contact op met onze afdeling Klantcontacten. Zij zijn bereikbaar tussen 8.30 en 16.30 uur op telefoonnummer 010 – 245 67 00 of info@stadswonenrotterdam.nl

Met vriendelijke groet,

Administratief medewerkers verhuur

Stadswonen Rotterdam

Eendrachtsplein 19

3015 LA Rotterdam

010-2456700

info@stadswonenrotterdam.nl

Postadres

Postbus 4057

3006 AB Rotterdam

Stadswonen Rotterdam is onderdeel van Woonstad Rotterdam

cid:image001.png@01D53C9E.6EF3ABE0

Dear tenants of residential building Boezemsingel ,

To ensure that your home and residential building remains in good condition and you can live comfortably, Stadswonen Rotterdam carries out regular maintenance work.

On Wednesday june 3th between 12.00 en 15.00 uur h on behalf of Stadswonen Rotterdam the company Verburg will carry out maintenance work. No hot and cold water can be used during this time. Verburg will try to carry out the work as quickly as possible in order to keep the water shut down to a minimum.

Considering the Corona virus it is advised to drain extra water to be able to wash your hands regularly.

Before the maintenance starts we advise you to:

•      Drain extra drinking water for personal use.

•      Do not use the tapping points during the repairs (work). After the work, check whether the drinking water is clear.

•      In order to ensure that your wash basin will not overflow and leakage damage occurs, make sure that all (water) tapping points are closed. This is to prevent leakage damage to your house and that of your neighbors. When the water pressure is put back on the pipes.

•      Do not use the washing machines during the maintenance.

We apologize for the inconvenience.

Questions?

Contact our Customer Contact department if you have any more questions about the maintenance. They can be reached on office hours, between 8.30 and 16.30 on telephone number 010 – 245 67 00 or info@stadswonenrotterdam.nl. “

Geplaatst in Nieuws.
Assistent beheerder (Maarten Hondorp)

Assistent beheerder Maarten Hondorp