Inventarisatie videofoon

Stadswonen Rotterdam treft voorbereidingen om de uitstraling van uw woongebouw te verbeteren door de entree van uw woongebouw te moderniseren. Hiervoor is ook input gevraagd van uw wooncommissie. Één van de signalen vanuit de wooncommissie is de bewonerswens voor een videofooninstallatie.

Inventarisatie videofoon

Omdat in de portiekaanpak ook de vervanging van de intercominstallatie is meegenomen, is het mogelijk om de bewoners een videofoon aan te bieden tegen een relatief kleine verhoging van de maandelijkse netto huur van € 2,65. Indien u de videofoon met meerdere bewoners gebruikt, zoals in een wooneenheid, dan wordt dit bedrag door het aantal huurders binnen de wooneenheid(ook wel unit) gedeeld. Ik verwijs u voor de exacte bedragen naar het reactieformulier, dat als bijlage van deze mail is bijgesloten.

Om tot plaatsing van de videofoon over te gaan, dient tenminste 70% van alle huurders van uw woongebouw akkoord te gaan. Indien dit percentage wordt gehaald, wordt de videofoon bij alle woningen aangebracht en worden de kosten zoals genoemd in dit voorstel ook bij alle bewoners bij de netto huur opgeteld. Ook bij bewoners die geen reactie hebben gegeven of hebben laten weten geen videofoon te willen, wordt de videofoon geplaatst en worden de kosten ook aan hen doorberekend.

Indien het percentage van 70% van de bewoners niet wordt gehaald, komt dit aanbod te vervallen.

Reactietermijn

Omdat de werkzaamheden dit jaar nog kunnen worden uitgevoerd, is het verzoek om voor zondag 15 oktober het reactieformulier ondertekend in de brievenbus van uw wooncommissie te deponeren. Reactieformulieren die na 15 oktober worden ingeleverd, worden niet meegenomen.

Stadswonen Rotterdam kijkt uit naar uw reactie.

Geplaatst in Beleid, Nieuws en getagd met , .
jairusbarry

Jai'rus Barry

Beheerder sinds 2013 en wooncommissielid sinds 2009 tot 01-03-2020