Resultaten inventarisatie videophone

Om tot plaatsing van de videofoon over te gaan, dient tenminste 70% van alle huurders van uw woongebouw akkoord te gaan. Het percentage van 70% van de bewoners is niet wordt gehaald, hierdoor komt dit aanbod te vervallen.

Lees verder

Inventarisatie videofoon

Stadswonen Rotterdam treft voorbereidingen om de uitstraling van uw woongebouw te verbeteren door de entree van uw woongebouw te moderniseren. Hiervoor is ook input gevraagd van uw wooncommissie. Één van de signalen vanuit de wooncommissie is de bewonerswens voor een videofooninstallatie. Inventarisatie videofoon Omdat in de portiekaanpak ook de vervanging van de intercominstallatie is meegenomen, […]

Lees verder