Wijziging huisnummering – BAG

In 2016 kregen sommige woningen in Stadswonen woongebouwen een nieuw huisnummer. Dit was het gevolg van een wettelijke bepaling: de wet BAG (‘Basisregistraties Adressen en Gebouwen’). Voor ons pand had deze wet weliswaar geen directe consequenties maar vanwege de beoogde uniformiteit in de administratie zal Stadswonen Rotterdam binnenkort toch een wijziging doorvoeren in haar systemen.

Over wat voor een wijziging hebben we het dan?

Stadswonen heeft in 2016 een groot deel van haar administratie (en daarmee de huisnummering) in lijn gebracht met de vereisten vanuit de BAG. Deze schrijft voor dat een woning wordt aangeduid met een nummer eventueel gevolgd door een letter en cijfer. Dit betekent dat sommige units een andere huisnummer krijgen.

Post? Huurtoeslag?

De brievenbussen veranderen niet. Ten behoeve van de huurtoeslag van de kamers nemen wij contact op met de Belastingdienst. Middels een was-wordt lijst zal ook de administratie van de toeslagen beijgewerkt worden.

Meerbouw

De aannemer Meerbouw zal op de wooneenheden de nieuwe aanduidingen gaan aanbrengen in de periode november 2017 – januari 2018. Zij neemt hiervoor nog contact op met de bewoners. Wel kan het zijn dat je binnenkort een medewerker van Meerbouw ter voorbereiding een schouw/ opname ziet uitvoeren in het woongebouw.

Geplaatst in Beleid, Nieuws.
jairusbarry

Jai'rus Barry

Beheerder sinds 2013 en wooncommissielid sinds 2009 tot 01-03-2020