Herinnering Jaarlijkse Algemene bewonersvergadering (ABV) – Feb 2020

Het is weer tijd voor een jaarlijkse Algemene bewonersvergadering (ABV). Dit zal plaatsvinden op 28-02-2020. Tijdens de ABV zal de wooncommissie een verslag uitbrengen over de gang van zaken van het pand en het gevoerde beleid van 2017, 2018 en 2019. Daarnaast zullen we de kosten van glasbewassing bespreken over voorgaande jaren en de komende pand renovaties bespreken.

Tevens worden tijdens de vergadering de leden van de wooncommissie oftewel bestuur van de vereniging en kascommissie gedechargeerd en geïnstalleerd.

Eventuele inbreng van de bewoners kunnen we goed gebruiken. Dus mocht je geïnteresseerd zijn in de activiteiten van de wooncommissie, kom dan gewoon even langs. Indien je als bewoner vooraf al meer dan twee punten/vragen heb dienen deze twee dagen voor de vergadering gemaild.

Hier volgt de agenda

 Agenda bewonersvergadering

tijd: 20.00 uur
locatie: Recreatieruimte 1e verdieping

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Bespreken en vaststellen notulen vorige bewonersvergadering
 4. Behandelen jaarverslag 2017 ter goedkeuring en decharge
  1. introductie voorzitter
  2. sociaal jaarverslag
  3. technische jaarverslag
  4. financieel jaarverslag
  5. bevindingen kascommissie
  6. stemming
 5. Behandelen jaarverslag 2018 ter goedkeuring en decharge
 6. Behandelen jaarverslag 2019 ter goedkeuring en decharge
 7. Stemming decharge kascommissie
 8. Stemming benoeming kascommissie voor volgend/ lopend boekjaar
 9. Glasbewassing 2016 + 2017 + 2018
 10. Pand Renovaties
 11. Bewoners dialoog
 12. Sluiting

Na de vergadering is er een borrel met hapjes.

Jaarverslag zal op 01-02-2020 gepubliceerd worden op de volgende pagina van alle jaarverslagen. Bewoners kunnen het eerder krijgen per email.

Geplaatst in Bewonersactiviteit, Nieuws en getagd met , , .
jairusbarry

Jai'rus Barry

Beheerder sinds 2013 en wooncommissielid sinds 2009 tot 01-03-2020