Voorwaarden reservering

De producten op de website zijn uitsluitend voor bewoners van het studentenpand Boezemsingel van Stadswonen Rotterdam.

Indien je als bewoner een product reserveert dan ga je akkoord met volgende voorwaarden.

  1. De gene die de reservering wil maakt is een wettelijke huurder (dus geen onderhuurder) van een woning in Boezemsingel.
  2. Er mag gebruik worden gemaakt van de bijhoudende voorzieningen van het product.
  3. De huurder is hoofdelijk aansprakelijk voor enige schade die aan de product en de daarin voorzieningen ontstaat.
  4. De huurder is verantwoordelijk voor het gedrag van zijn/haar gasten in en rond het woongebouw.
  5. De bewoners heeft kennis genomen van het beleid van het pand. en riskeert een boete bij een eventuele overtreding.
  6. Wanneer de overlast persisteert zal, op last van de wooncommissie, de product terugnemen.
  7. De product dient uiterlijk per 00:00 ingeleverd te worden van de einddatum van de reservering.
  8. In gevallen waarin deze overeenkomst niet voorziet, neemt de beheerder namens de wooncommissie hierin een besluit.